საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
Top 580 X90 / 320 x 120 2.9 სურათი სურათი სურათი
C1 295 X 300 / 320 x 240 2.4 სურათი სურათი სურათი
B1 600 X 180 / 320 x 240 2.4 სურათი სურათი სურათი
B2 600 X 180 / 320 x 240 1.9 სურათი სურათი სურათი
C3 295 X 300 / 320 x 240 1.4 სურათი სურათი სურათი
B3 600 X 180 / 320 x 240 1.4 სურათი სურათი სურათი
X1 300 X 150 / 320 x 240 1.9 სურათი სურათი
X2 674 X 300 / 320 x 240 1.0 სურათი სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის


მობილურის წინმსწრები განთავსება
სად გამოიტანოს
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე ჯგუფი
საიტის/ სტატიის
წინმსწრები (მობილურში 341 X 652)
7.4
სურათი ქალი

პოზიცია ჩვენებები სტატიკური დინამიური მობილური
მთავარი 1026 x 112 / 300 x 900 50% 6.3 12.5
რუბრიკები 1026 x 112 / 300 x 900 50% 6.3 12.5
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი სურათი სურათი

ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88 ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 2.8 ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
8 წამი 2.1 ლ
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 400 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: Info@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07
e87a93