სიახლე

"24 წლის გოგოს ზღვაზე ბიძაშვილმა მოაკითხა, რომ მას "მოკრძალებული" საცურაო კოსტიუმი ჩაეცვა" - რატომ უწოდებენ რუსები აფხაზეთს "პენსიონერთა დასასვენებელს"?

"24 წლის გოგოს ზღვაზე ბიძაშვილმა მოაკითხა, რომ მას "მოკრძალებული" საცურაო კოსტიუმი ჩაეცვა" - რატომ უწოდებენ რუსები აფხაზეთს "პენსიონერთა დასასვენებელს"?
ბოლო წლე­ბია, აფხა­ზეთ­ში ყო­ვე­ლი წლის ტუ­რის­ტულ სე­ზონ­ზე ერ­თსა და იმა­ვე თე­მას, სა­ცუ­რაო კოს­ტი­უ­მე­ბის ტა­რე­ბას მწვა­ვედ გა­ნი­ხი­ლა­ვენ. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ მათი ახალ­გაზ­რდო­ბა რუს ტუ­რის­ტებს ბა­ძავს და ისე­თი­ვე თა­ვი­სუ­ფა­ლი წე­სით ცხოვ­რე­ბას ცდი­ლობს.

"ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით გო­გო­ნებს ეხე­ბათ, რომ­ლე­ბიც უმე­ტეს შემ­თხვე­ვა­ში ძალ­ზე თა­მა­მად იც­ვა­მენ და თა­მამ ფო­ტო­ებ­საც იღე­ბენ" - წე­რენ ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში და ზღვის სე­ზო­ნის თან­მდევ "პრობ­ლე­მებს" აქ­ტი­უ­რად გა­ნი­ხი­ლა­ვენ.

"არას­დროს, არც ერთ სი­ტუ­ა­ცა­ში არ და­გა­ვი­წყდეთ, რომ რუ­სეთ­ში არ ხართ და იქ გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ტრა­დი­ცი­ე­ბია. ეს არის ფორ­მა, რა­ზეც გა­დის
თქვე­ნი უსაფრ­თხო­ე­ბის ხაზი. სხვა შემ­თხვე­ვა­ში, სუ­ლაც ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ამ­ბა­ვია, ვი­ღა­ცას არ მო­ე­წო­ნოთ და უეც­რად ია­რა­ღი ამო­ი­ღოს, რა­საც ორ­მ­ხრი­ვი სრო­ლე­ბი მოჰ­ყვე­ბა" - წერს ინ­ტერ­ნეტ­გა­მო­ცე­მა zen.yandex.ru.

"აქ ნუ და­ი­წყებთ ად­გი­ლობ­რი­ვებ­ზე ხუმ­რო­ბას, იმი­ტომ, რომ ისი­ნი გაგ­ი­გე­ბენ და აგ­ყვე­ბი­ან. ნურც "პონ­ტის" ძებ­ნას შე­უდ­გე­ბით, მით უფრო, ქუ­ჩა­ში, თო­რემ ცუ­დად დას­რულ­დე­ბა. აქ მხო­ლოდ ზღვა, ცურ­ვა, ჭამა და ნო­მერ­ში გარ­თო­ბა, ისიც "მო­გუ­დუ­ლად" შე­იძ­ლე­ბა, რად­გან ვერ ვი­ტყვი, რომ აქა­უ­რებ­მა სა­კუ­რორ­ტო ზო­ნის პი­რო­ბე­ბი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეს და შე­ნო­ბებ­ში ხმა­გა­უმ­ტა­რი მა­სა­ლა გა­მო­ი­ყე­ნეს... აქ შე­იძ­ლე­ბა მუ­სი­კის ოდ­ნავ ხმა­მაღ­ლა მოს­მე­ნის გამო კარ­ზე მო­გი­კა­კუ­ნონ, რომ აქ სხვე­ბიც არი­ან და წუხ­დე­ბი­ან.

ჩვენ­თან ერ­თად, მას­პინ­ძლის 24 წლის გო­გო­ნა წა­მო­ვი­და ზღვა­ზე. მალე მას ბი­ძაშ­ვილ­მა მო­ა­კი­თხა, რომ მის­თვის ეპატ­რო­ნა, რაც იმა­ში გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა, რომ გო­გო­ნას ზღვა­ზე "მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი" სა­ცუ­რაო კოს­ტი­უ­მი უნდა ჩა­ეც­ვა" - წერს ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ოლგა შულ­ცი, რომ­ლის თქმი­თაც, აფხა­ზე­თი ან "შა­რის მა­ძი­ე­ბელ­თა" და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ად­გი­ლია, ამ პენ­სი­ო­ნე­რების.

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, რაც დრო გა­დის, უფრო მეტი ახალ­გაზ­რდა ცდი­ლობს, თა­ვი­სუფ­ლად იცხოვ­როს, რა­საც სხვე­ბის, მათ შო­რის, მა­თი­ვე თა­ნა­ტო­ლე­ბის პრო­ტეს­ტი მოჰ­ყვა.

"ვის ვედ­რე­ბით ჩვენ, იმ ხალ­ხს, ვინც სას­მელს და­ი­ნა­ხავს თუ არა, ერთ წუთ­ში თვრე­ბა და ყვე­ლა­ფე­რი ავი­წყდე­ბა? ნას­ვა­მი გო­გო­ნე­ბი მათ გა­რე­მო­ში, მათ სამ­ყა­რო­ში მი­ღე­ბუ­ლია და შე­სა­ბა­მი­სად, არც თა­მა­მი ჩაც­მის პრობ­ლე­მა აქვთ. ზღვა­ზე ყვე­ლას გვაც­ვია სა­ცუ­რაო კოს­ტი­უ­მი, აბა, კაბა-შარ­ვლით ზღვა­ში არა­ვინ ჩა­დის, მაგ­რამ ზო­მი­ე­რე­ბა იქაც სა­ჭი­როა. ჩვენ რუ­სეთ­ში არ ვცხოვ­რობთ" - წერს ად­გი­ლობ­რი­ვი ილო­ნა კუ­ცია მიმ­დი­ნა­რე ზღვის სე­ზონ­ზე.
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
e87a93