სიახლე

როგორ უნდა გადმოწეროთ "მწვანე პასპორტის“ აპლიკაცია, ვინ მიიღებს "მწვანე სტატუსს“ და სად ვერ შეძლებთ შესვლას მის გარეშე - პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე

როგორ უნდა გადმოწეროთ "მწვანე პასპორტის“ აპლიკაცია, ვინ მიიღებს "მწვანე სტატუსს“ და სად ვერ შეძლებთ შესვლას მის გარეშე - პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე
"მწვა­ნე პას­პორ­ტის“ აპ­ლი­კა­ცია, რომ­ლი­თაც გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა მო­ქა­ლა­ქის კო­ვიდსტა­ტუ­სი, უკვე ჩა­ეშ­ვა და მო­ქა­ლა­ქე­ებს მისი გად­მო­წე­რა შე­უძ­ლი­ათ.

პირს "მწვა­ნე სტა­ტუ­სი" ექ­ნე­ბა იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ:

ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლია სრუ­ლად;
ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი აქვს 72-სა­ა­თი­ა­ნი ვა­ლი­დუ­რო­ბის ან­ტი­გენ-ტეს­ტი;
გა­და­ტა­ნი­ლი აქვს კო­რო­ნა­ვირუ­სი.

სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი მხო­ლოდ და მხო­ლოდ "მწვა­ნე პას­პორ­ტის“ პრინ­ცი­პით შეძ­ლე­ბენ შეს­ვლას:

კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბის, რეს­ტორ­ნე­ბის, კა­ფე­ე­ბის და ბა­რე­ბის ღია და და­ხუ­რულ სივ­რცე­ებ­ში,
კი­ნო­თე­ატ­რებ­ში, თე­ატ­რებ­ში, ოპე­რა­ში, მუ­ზე­უ­მებ­ში, სა­კონ­ცერ­ტო დარ­ბა­ზებ­ში,
გა­სარ­თობ ცენ­ტრებ­ში, სა­მო­რი­ნე­ებ­სა და სა­თა­მა­შო ბიზ­ნე­სის ობი­ექ­ტებ­ზე,
სპა-ცენ­ტრებ­ში, ფიტ­ნეს-დარ­ბა­ზებ­ში, სას­ტუმ­რო­ებ­ში,
ასე­ვე, სამ­თო კუ­რორ­ტე­ბის სა­ბა­გი­რო გზებ­ზე. აღ­ნიშ­ნუ­ლი
მო­თხოვ­ნა გავ­რცელ­დე­ბა ჩა­მოთ­ვლი­ლი ობი­ექ­ტე­ბის სტუმ­რებ­ზე.
რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ბავ­შვო გა­სარ­თობ ცენ­ტრებს, "მწვა­ნე პას­პორ­ტის" მო­თხოვ­ნა იმოქ­მე­დებს მხო­ლოდ 18 წლის ზე­მოთ მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის.

გააგრძელეთ კითხვა და ნახეთ, როგორ ჩამოტვირთოთ პროგრამა

FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
გამოკითხვა
რას ელოდებით ახალი წლისგან?
არქივის კალენდარი
e87a93